Wszystko o leasingu

Leasing najlepszym sposobem finansowania na start Firma, która rozpoczyna swoją działalność najszybciej i najtaniej uzyska finansowanie w postaci leasingu. Ubiegając się kredyt nowa firma będzie musiała wykazać się majątkiem, na którym bank będzie chciał się zabezpieczyć.

Jeśli nie masz wykształcenia ekonomicznego trudno Ci będzie policzyć całkowity koszt kredytu, kredyt oprocentowany jest w skali roku, dochodzi obowiązkowe „w przypadku nowej działalności” ubezpieczenie i prowizja banku za udzielenie kredytu.

W przypadku leasingu liczenie jest proste, mówimy tu o sumie opłat np. 110% oznacza, że w skali umowy całkowity koszt to 10% od pożyczonej kwoty.

Firma leasingowa w zabezpieczeniu ma przedmiot finansowania. Ważne jest aby przedmiot był łatwo zbywalny, np. samochód maszyny które w razie kłopotów spółka leasingowa szybko sprzeda rozliczy z klientem.

Leasing to forma umowy cywilno-prawnej gdzie jedna strona Leasingodawca kupuje przedmiot i użycza go korzystającemu za umówione raty, przez cały okres umowy właścicielem jest spółka leasingowa, a przeniesienie własności odbywa się po uregulowaniu ostatniej raty tzw. „wykupu”.

Korzystający w tym czasie zobowiązany jest poza terminowym spłacaniem rat do ubezpieczenia przedmiotu, w przypadku samochodu mówimy o OC i AC.

Użytkując samochód osobowy na podstawie leasingu operacyjnego, przedsiębiorca nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych ani go w tym czasie nie amortyzuje. Amortyzacji pojazdu dokonuje firma leasingowa. Przedsiębiorca w takim przypadku może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie opłaty leasingowe wraz z ratami (w tym rata kapitałowa + odsetki).

Co ważne koszty związane z użytkowaniem samochodu osobowego (paliwo, naprawy, myjnia itd.) rozlicza się też bezpośrednio w kosztach. Przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów PIT.

Leasing samochodu osobowego daje też możliwość rozliczania VAT na dwa sposoby zależne od celów, w jakich pojazd jest użytkowany w firmie przez przedsiębiorcę.

Jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych lub dopuszcza się choćby potencjalną możliwość takiego użytku, podatnik ma prawo do odliczenia

jedynie 50% kwoty podatku VAT od wszystkich opłacanych rat leasingowych. Co istotne ograniczenie w wysokości 50% odliczenia dotyczy również wydatków związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu, również paliwa.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zadeklaruje, że jego samochód osobowy jest wykorzystywany jedynie w prowadzonej działalności gospodarczej – ma prawo do pełnego odliczenia podatku VAT. W tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń, ale bezwzględnym wymogiem jest:

  • -zgłoszenie do urzędu skarbowego pojazdu ​jako firmowego na formularzu VAT-26,
  • -należy ściśle ewidencjonować przejechane trasy w ewidencji przebiegu pojazdu do celów rozliczenia podatku VAT,
  • -trzeba też sporządzić regulamin wykorzystywania samochodu w firmie.

Ponadto w przypadku leasingu atutem jest minimum formalności, przeważnie wystarczy faktura proforma i krótki wniosek a decyzja jest tego samego dnia. Zależy od przedmiotu (chętniej spółka leasingowa kupi nowe auto z salonu) oraz od historii kredytowej klienta.

Jeśli decydujemy się na auto używane Leasingodawca sprawdzi auto przed zakupem, korzyść jest taka że jako przedsiębiorca często nie masz czasu ani możliwości do dokładnego sprawdzenia auta, tu spółka leasingowa zrobi to dla Ciebie.

W przypadku leasingu będzie przeważnie wymagany udział własny w większości spółek leasingowych będzie to 10%-20% ale oferty zaczynają się od 0%.

Jedną z największych zalet leasingu operacyjnego – popularnego w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej – jest jego pozabilansowy charakter, a zatem korzystanie z tej formy  finansowania nie wpłynie niekorzystnie na wskaźniki struktury zadłużenia w firmie.

Ponadto w przypadku leasingu możesz podnająć auto osobie trzeciej a w razie konieczności wskazać inną firmę, która przejmie od Ciebie zobowiązanie (cesja). Firmy leasingowe wychodzą też naprzeciw sezonowości prowadzonej działalność klienta (możliwość rat sezonowych) czy okresowych spadków przychodów (możliwość rat elastycznych).

Jeśli czujesz niedosyt informacji zapraszam po więcej pod numerem 570-750- 162Dodaj komentarz