Produkty finansowe

kredyty

kredyty

Kredyt gotówkowy jest najlepszą propozycją dla szybkiego i bezpiecznego finansowania krótkoterminowych potrzeb i celów. Proces weryfikacji jest stosunkowo krótki (decyzja kredytowa nawet w ciągu kilku godzin) a kwota finansowania w jednym banku sięga nawet 500 000 PLN. Brak jest opłat za wcześniejszą spłatę a regulacje prawne bardzo dobrze zabezpieczają klienta przed pułapkami finansowymi.

Długoterminowy kredyt, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość (np.: mieszkanie, budynek, działka). Kredyt hipoteczny jest najtańszą formą finansowania nieruchomości. Przeważnie jest on przeznaczany na sfinansowanie zakupu, budowy lub wykończenia nieruchomości.

Jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla osób z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Proces weryfikacji podobnie jak przy kredytach gotówkowych jest stosunkowo krótki (decyzja po dostarczeniu dokumentów najczęściej w 48 godzin) a kwota w jednym banku sięga nawet 550 000 PLN. Rozwiązanie to jest o tyle rentowne, iż prowizję bankową oraz odsetki można wliczyć sobie w koszty prowadzenia działalności, a klient otrzymuje środki na dowolny cel.

Długoterminowy kredyt, którego zabezpieczeniem jest nieruchomość. Pożyczka hipoteczna może być przeznaczana na cel dowolny z wyłączeniem finansowania działalności. Pożyczka hipoteczna ma niższe oprocentowanie od kredytów konsumpcyjnych, gdyż jej zabezpieczenie stanowi nieruchomość.

Długoterminowy kredyt firmowy zabezpieczony wpisem do Księgi Wieczystej, cesją wierzytelności na umowie z kontrahentem lub innym majątku trwałym firmy. Rozwiązanie jest o tyle korzystne, że poza standardowymi zaletami odprowadzenia kosztów w działalności firmy, nie ma tutaj górnej granicy kwoty uzyskania kredytowania. Jedynymi ograniczeniami są wartość zabezpieczenia i zdolność kredytowa klienta.

leasingi

Rozwój leasingu w Polsce to lata 1990-93, nie mniej jednak początki leasingu sięgają jeszcze starożytnej Grecji, już Arystoteles powiedział „Bogactwem jest nie posiadanie a użytkowanie” Wg. Słownika języka polskiego leasing oznacza dzierżawę polegająca na odpłatnym użytkowaniu z prawem wykupu po upływie określonego terminu.

Leasing jest alternatywą wobec kredytu bankowego. Koszty leasingu są dużo niższe niż koszty kredytu, ponieważ firma leasingowa zarabia nie tylko na oprocentowaniu, ale również na możliwości robienia odpisów amortyzacyjnych za przedmiot, którego jest formalnym właścicielem. Dzisiaj firmy leasingowe posiadają w ofercie leasing, pożyczkę, pożyczkę pod zakup gruntu, najem.

Dedykowane produkty ze względu na podział grup zawodowych jak wolne zawody, rolnicy.

Finansowanie na start czy leasing zwrotny.

To proste rozliczenia księgowo-finansowe tzw. Tarcza podatkowa. Kosztem są wszystkie opłaty, dodatkowo można ustalić wysokość udziału własnego, można wówczas na początku umowy zoptymalizować wysokość podatku; można też ustalić wysokie raty i niski wykup, a można ustalić wysoki wykup kosztem niższych rat. Kosztem są też wydatki na eksploatację

Podatek VAT doliczany i płacony jest „proporcjonalnie” wraz z każdą z opłat. Leasingobiorca nie może amortyzować środka trwałego będącego przedmiotem umowy.

Bardziej przypomina kredyt, tu kosztem jest amortyzacja oraz odsetki od rat. Ale należy zwrócić uwagę, że VAT płatny jest z góry przy pierwszej racie leasingu a klient staje się właścicielem przy wpłacie ostatniej raty. Jak w przypadku leasingu operacyjnego można odliczyć bieżące koszty użytkowania.

Jest to leasing dla klientów indywidualnych
Łączy kredyt konsumencki oraz dzierżawę, właścicielem nadal jest firma leasingowa a klient jest korzystającym. Umowa nie może zawierać zapisu zobowiązującego konsumenta do nabycia danego przedmiotu, w przeciwnym przypadku zostanie uznana za umowę kredytu konsumenckiego.

To forma finansowania kiedy przedsiębiorca odsprzedaje swój środek trwały firmie leasingowej przenosząc tym samym własność na firmę leasingową i sam spłaca raty leasingowe stając się korzystającym. W ten sposób znacznie poprawia płynność finansową swojej firmy a punktu użytkowania nic się nie zmienia bo przedmiot cały czas pozostaje w rękach przedsiębiorcy.

Przy pożyczce klient automatycznie staje się właścicielem sprzętu – inaczej niż jest to w przypadku leasingu. w sektorze Agro jest możliwość skorzystania z rolniczych funduszy unijnych obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Struktura pożyczki pozwala na wystawianie faktury bezpośrednio na pożyczkobiorcę, co skutkuje możliwością ubiegania się o jednorazowy zwrot poniesionych kosztów z ARiMR. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że pożyczkę cechują m.in. długi okres finansowania, zerowy lub niski wkład własny. Ważny jest również elastyczny harmonogram spłat zobowiązań. Pożyczka jest udzielana klientowi na zakup wybranego środka trwałego, przy czym pożyczkobiorca staje się właścicielem nabytego sprzętu. Głównie ze względów podatkowych rolnicy, którzy korzystają z dotacji, a ponadto często nie są płatnikami podatku VAT, jako narzędzie finansowania inwestycji chętnie wybierają pożyczkę.

Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

Poza finansowaniem, firma zyskuje również komfort w postaci przeniesienia wszelkich kwestii związanych z administracją jej samochodami służbowymi na wyspecjalizowaną firmę wynajmu długoterminowego (CFM).Można też dowolnie kształtować wykup, do wyboru przedsiębiorca ma wykup auta lub wymianę na nowe.